Vítejte v našem obchodě Adidas Boty Nová kolekce

Nedávno přidané položky ×

You have no items in your shopping cart.

Pravidla a podmínky

Přehled

Vítejte v novyadidasboty.cz, vaše spolehlivé on-line tržiště. Přečtěte si prosím následující základní pravidla, kterými se řídí vaše používání novyadidasboty.cz webu. ("Dohoda"). Vezměte prosím na vědomí, že vaše užívání novyadidasboty.cz místa ("Site") vyjadřujete svůj bezpodmínečný souhlas k následování a být vázán těmito Podmínkami použití. I když může "Záložka" zvláštní část těchto stránek a tím obejít tuto dohodu, vaše používání těchto stránek vás stále váže na tyto Podmínky užívání.

novyadidasboty.cz si vyhrazuje právo aktualizovat nebo upravovat tyto Podmínky použití kdykoli bez předchozího upozornění. Vaše používání těchto stránek po každé takové změně představuje váš bezpodmínečný souhlas k následování a být vázán těmito Podmínkami použití jako změněn. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, aby si tyto Podmínky užívání kdykoli budete používat tyto stránky.

Použití tohoto webu

Přijetím těchto Všeobecných podmínek prostřednictvím vašeho používání Stránek, vám potvrdí, že jste ve věku 18 let nebo starší. Jste-li mladší 18 ale nejméně 13 let věku, můžete použít tento web pouze pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce, kteří souhlasí s tím být vázán těmito podmínkami použití novyadidasboty.cz nemá záměrně shromažďovat osobní údaje o děti do 13 let Děti do 13 let nesmějí používat tento web a rodiče nebo zákonní zástupci nemusí souhlasit s těmito Podmínkami používání jejich jménem. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce souhlas s těmito Podmínkami užívání ve prospěch dítěte ve věku 13 a 18 let mezi, být poučeni, že jste plně zodpovědný za jeho nebo její užívání těchto stránek, včetně všech finančních nákladů a právní Odpovědnost, že on nebo ona může vzniknout. Pokud nesouhlasíte s (nebo nemůže vyhovět), některou z těchto podmínek, nepoužívejte tyto stránky. Všechny fakturační a registrační informace musí být pravdivé a přesné. Poskytnutí jakékoli nepravdivé nebo nepřesné informace, může představovat porušení těchto podmínek použití. Potvrzením svůj nákup na konci procesu pokladny, souhlasíte s tím, přijmout a zaplatit za položku (y) požadoval.

Všechny materiály, včetně obrázků, textu, ilustrací, průmyslové vzory, ikony, fotografie, programy, hudební klipy nebo ke stažení, videoklipy a písemných a jiných materiálů, které jsou součástí těchto stránek (souhrnně "obsah"), jsou určeny výhradně pro osobní, non-komerční použití. Můžete stahovat nebo kopírovat obsah a další stahovatelné materiály zobrazené na těchto stránkách pouze pro osobní použití. No jo, názvu nebo zájem o jakýchkoliv stažených materiálů nebo softwaru, se přenáší na vás v důsledku jakékoliv takové stahování nebo kopírování. Nesmíte reprodukovat (s výjimkou jak je uvedeno výše), publikovat, přenášet, distribuovat, zobrazovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, prodávat nebo se účastnit jakékoli prodeji nebo využití jakýmkoli způsobem, zcela nebo zčásti, některé z Obsah, Místo nebo jakékoliv související software. Veškerý software použitý na této stránce je majetkem novyadidasboty.cz a chráněno autorskými právy. Obsah a software na tomto webu mohou být použity pouze jako nákupní zdroje. Jakékoli jiné použití, včetně reprodukce, modifikace, distribuce, přenos, republication, displej, nebo výkonu, o obsahu těchto stránek je přísně zakázáno.

Problematický materiál

Chápete, že použitím této stránky nebo služby poskytované na těchto stránkách se můžete setkat s obsahem, který se za některými být urážlivý, neslušný, nebo nežádoucí, který obsah může nebo nemusí být označeny jako takové. Souhlasíte, že budete používat stránky a veškeré služby na vaše vlastní riziko a že novyadidasboty.cz. nenese žádnou odpovědnost vůči vám za obsah, který může být považovány za urážlivé, neslušné, nebo nežádoucí.

Autorská práva a ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, všechny obsah jsou autorská práva, ochranné známky, obchodní šaty a / nebo jiného duševního vlastnictví ve vlastnictví, řízené nebo licencované novyadidasboty.cz. nebo třetími stranami, které mají licenci své materiály novyadidasboty.cz. a jsou chráněny mezinárodními zákony o autorských právech. Kompilace (ve smyslu souhrnu, uspořádání, a kompletace) Veškerý obsah na této stránce je výhradním majetkem novyadidasboty.cz a je také chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

novyadidasboty.cz a její dodavatelé a poskytovatelé licencí výslovně vyhrazují veškerá práva duševního vlastnictví ve všech textových, programy, produkty, procesy, technologie, obsah a jiné materiály, které se objevují na této stránce. Přístup na tyto stránky neuděluje a nesmí být považována za přiznat nikomu žádnou licenci v rámci některého z novyadidasboty.cz nebo práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany.

Jména novyadidasboty.cz a loga a všechny související názvy produktů a služeb, designové značky a slogany jsou ochranné známky nebo servisní známky canadagoosejackets1.com Žádné ochranná známka nebo známka služby licence udělené v souvislosti s materiály obsaženými na této stránce. Přístup na tyto stránky neopravňuje nikoho použít libovolný název, logo nebo značku jakýmkoliv způsobem.

Odkazy na této stránce na jakékoliv názvy, značky, produkty nebo služby třetích stran nebo hypertextové odkazy na stránky třetích stran nebo informace jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a nebudou v žádném případě ani naznačovat novyadidasboty.cz k přímému používání, sponzorování nebo doporučení třetí strany, informace, produktu nebo služby. novyadidasboty.cz. není zodpovědný za obsah stránek třetích stran, a nečiní žádná prohlášení týkající se obsahu nebo přesnosti materiálů na těchto stránkách. Pokud se rozhodnete odkaz na takové internetové stránky třetích stran, činíte tak výhradně na vlastní riziko.

Odškodnění

Souhlasíte s tím chránit, odškodnit a harmlessf novyadidasboty.cz proti jakýmkoli a všechny nároky, škody, náklady a výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z nebo v souvislosti s vaším používáním stránek.

Ukončení

Tyto Podmínky užívání jsou efektivní, pokud a dokud ukončena vámi nebo novyadidasboty.cz můžete ukončit tuto dohodu kdykoli, za předpokladu, že jste ukončit jakékoliv další používání těchto stránek. novyadidasboty.cz také může tuto dohodu vypovědět kdykoli, a mohou tak učinit okamžitě a bez předchozího upozornění, a proto odepřít přístup k webu, pokud v novyadidasboty.cz uvážení nedodržíte s jakýmkoli termínem nebo ustanovení této dohody. Při ukončení této dohody buď vy, nebo novyadidasboty.cz, musíte okamžitě zničit veškeré materiály staženy nebo jinak získané z těchto stránek, stejně jako všechny kopie těchto materiálů, zda učiněné podle Podmínkami použití nebo jinak. novyadidasboty.cz právo na jakékoliv připomínky platí i po ukončení této dohody.

Dementi

Tato stránka je k dispozici na "jak jsou" a "jak jsou přístupné".

novyadidasboty.cz. neposkytuje žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené nebo odvozené, pokud jde o provoz webu nebo informací, obsah, materiály nebo produkty uvedeny na těchto stránkách. V plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy, novyadidasboty.cz odmítá veškeré záruky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Bez omezení výše uvedeného, ​​novyadidasboty.cz zříká veškeré záruky, vyjádřené nebo předpokládané, na jakékoliv zboží nabízené na těchto stránkách. Berete na vědomí, podle vašeho používání webových stránek novyadidasboty.cz, že vaše používání těchto stránek je na vaše vlastní riziko. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na žádná záruka produktu, které nabízí výrobce položky. Toto prohlášení představuje podstatnou část této dohody.

Omezení odpovědnosti

Za žádných okolností a za žádnou právní nebo spravedlivé teorie, ať už v deliktu, smlouvy, přísné odpovědnosti nebo jinak, musí novyadidasboty.cz nebo kterýkoli z jejích zaměstnanců, ředitelů, úředníků, agentů, prodejců nebo dodavatelů odpovědnost vůči vám nebo jakékoliv jiné osobě, za žádné nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné ztráty nebo škody jakékoli povahy vzniklé z nebo v souvislosti s používáním nebo nemožnosti používat webové stránky novyadidasboty.cz, včetně, bez omezení, škody za ušlý zisk, ztrátu dobré pověsti, ztráta dat, zastavení práce, přesnost výsledků, nebo poruchy nebo selhání počítače, a to i v případě oprávněného zástupce novyadidasboty.cz. byla upozorněna nebo měl vědět o možnosti vzniku takových škod. V žádném případě nebude novyadidasboty.cz odpovědnost za jakékoli škody přesahující poplatků placených vámi v souvislosti s vaším používáním těchto stránek během šesti měsíců předcházejících dni, kdy vznikl nárok.

Objednat Přijetí

Vezměte prosím na vědomí, že tam může být některé zakázky, které jsme schopni přijmout a musí se zrušit. Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení, odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Některé situace, které mohou vést k vaší objednávce, že budou zrušeny obsahovat omezení týkající se množství, jsou k dispozici pro nákup, nepřesnosti či chyby v produktech nebo cenové informace, či problémů zjištěných naším oddělením vyhýbání se úvěrové a podvodům. Můžeme také vyžadovat další ověření nebo informace před přijetím libovolném pořadí. Budeme Vás kontaktovat, pokud všechny nebo část vaší objednávky je zrušena, nebo, je-li potřebné další informace, které mají přijímat objednávky.

Ceny Informace

Zatímco novyadidasboty.cz se snaží poskytovat přesné produkt a informace o cenách, může dojít cen nebo typografické chyby. novyadidasboty.cz. nemůže potvrdit cenu položky až po objednání. V případě, že položka je uvedena v nesprávné ceny nebo nesprávné informace, kvůli chybě v cenové nebo informace o výrobku, novyadidasboty.cz. má právo na základě našeho vlastního uvážení, odmítnout nebo zrušit jakékoliv objednávek pro danou položku. V případě, že položka je uváznutí cenou, novyadidasboty.cz může, dle našeho uvážení, a to buď vás kontaktovat pro instrukce, nebo zrušit objednávku a informovat vás o takovém zrušení.

Vyšší moc

Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění při přepravě nebo nedodržení dodání zboží v důsledku války, zemětřesení, vážné povodeň, požár a jiné vyšší moci příčin budou dohodnuty oběma stranami. Nicméně, Prodejci radí Potřeby faxem / dálnopisu, okamžitě takového výskytu a do čtrnácti dnů poté, zašle leteckou poštou na kupce pro jejich přijetí osvědčení vydané příslušnými orgány v místě, kde k nehodě dojde jako důkaz jeho , Za takových okolností Prodejci jsou však stále pod povinnost přijmout všechna nezbytná opatření k urychlení dodání zboží. V případě, že pozdní doručení přesáhne deset týden, budou Kupující má právo zrušit tuto smlouvu.

Arbitráž

Pokud strany nepodaří urovnat spor ve lhůtě 30 dnů poté, co takový spor nastane, se dohodnout na předložení takového sporu sjednotit království mezinárodní hospodářské a obchodní Rozhodčí komise pro arbitráž, která musí být prováděna v souladu s arbitrážními pravidly Komise platné v době podání žádosti pro rozhodčí řízení. Rozhodčí nález je konečný a závazný pro obě strany.

Obecný

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody a prohlášení mezi nimi. Nadpisy použité v těchto Podmínkách užívání, jsou pouze a v žádném případě definovat nebo omezit rozsah části referenční účely. Pokud se některé ustanovení této dohody je považováno za nevymahatelné z jakéhokoliv důvodu, bude takové ustanovení reformovat pouze v rozsahu nezbytném, aby bylo vymahatelné a ostatní podmínky této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Selhání novyadidasboty.cz. jednat s ohledem na porušení této dohody vás i pro ostatní nepředstavuje výjimku a nesmí omezovat novyadidasboty.cz práva s ohledem na takové porušení nebo jakékoli následné porušení. Tato smlouva se řídí a je vykládána podle práva bez ohledu na střet zákonných ustanovení. Jakákoli činnost nebo řízení vyplývající z nebo vztahující se k této dohodě, nebo používání těchto Stránek musí být podána u soudu, a souhlasíte s výlučnou osobní příslušnosti těchto soudů.